www.gumor.org - Політика конфіденційності

Додаток здійснює збір визначених Персональних даних Користувачів.

Власник і Контролер даних

Гуморпедія

Контактна адреса зворотного зв'язку: https://www.gumor.org/Контакт

Категорії зібраних Даних

Категорії Персональних даних, збір яких здійснює Додаток (Самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: Файли «cookie»; Дані про використання мережевих ресурсів.

Повні відомості про кожну категорії зібраних Персональних даних наводяться у відповідних розділах справжніх правил забезпечення конфіденційності персональних даних або в спеціальних пояснювальних текстах, які виводяться на екран перед збором Даних.
Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно, або ж, у разі Даних про використання, їх збір може автоматично здійснювати Додаток при його використанні.
Якщо не вказано інше, все Дані, які запитує Додаток, є обов'язковими. В Що стосується непредставлення зазначених Даних Додаток може виявитися не в змозі надавати свої послуги. У тих випадках, коли Додаток прямо вказує на необов'язковість уявлення визначених Даних, Користувачі вправі не повідомляти відповідні Дані без будь-яких наслідків у частині, що стосується доступності або функціонування Сервісу.
Користувачам, Не впевнений в тому, які Персональні дані є обов'язковими, рекомендується зв'язатися з Власником.
Додаток або власники сторонніх сервісів, які задіє Додаток, використовують файли «cookie» (або інші засоби відстеження) виключно з метою надання Сервісу, потрібного Користувачеві, крім будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі, а також в Правилах щодо використання файлів «cookie» (якщо такі є).

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Додаток, і підтверджують, що ними отримано згоду відповідного третьої особи на надання Даних Власнику.

Метод і місце обробки Даних

Методи обробки

Власник приймає відповідні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Даних, їх розголошення, зміни або несанкціонованого знищення.
Обробка Даних здійснюється з використанням комп'ютерів і (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) в Відповідно до організаційних процедурами і методами, суворо пов'язаними із зазначеними цілями. В деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника, певним категоріям відповідальних осіб, які відповідають за то, щоб сайт Додаток нормально функціонував (адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким Власник доручає, при необхідності, виконувати функції Обробника даних. оновлюваний перелік зазначених осіб та сторін можна в будь-який час запитати у Власника.

Правова підстава обробки

Власник може обробляти Персональні дані, що відносяться до Користувачам, якщо можна застосувати один з таких джерел критеріїв:

В будь-якому випадку Власник охоче допоможе з'ясувати конкретну правову підставу, застосовне до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних, передбаченою законом або договором, або вимогою, необхідним для укладення договору.

Місце

Дані обробляються в операційних офісах Власника і в будь-яких інших місцях, де знаходяться боку, займаються їх обробкою.
Залежно від місцезнаходження Користувача передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в ту чи іншу країну за межами його власної країни. За більш детальною інформацією про місце обробки таких переданих Даних Користувачі можуть звернутися до розділу, який містить докладні відомості про обробці Персональних даних.

Користувачі також мають право ознайомитися з правовою підставою передачі Даних в ту чи іншу країну, що не входить до Європейського союзу, або в будь-яку міжнародну організацію, регульовану публічним міжнародним правом або створену двома або більше країнами, таку як ООН, а також із заходами безпеки, прийнятими Власником для захисту їх Даних.

Якщо така передача здійснюється, Користувачі можуть отримати додаткову інформацію, ознайомившись з відповідними розділами цього документа, або запросити її у Власника, скориставшись інформацією, представленою в розділі з контактними даними.

Термін зберігання

Персональні дані повинні оброблятися і зберігатися до тих пір, поки вони потрібні для тих цілей, для яких вони були зібрані.

Таким чином:

Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу в тому випадку, якщо Користувач дав згоду на таку обробку, до тих пір, поки така згода не буде відкликано. Крім того, Власник може бути зобов'язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду часу, якщо це потрібно для виконання встановленої законом обов'язки, або за розпорядженням того чи іншого органу влади.

За закінчення терміну зберігання Персональні дані видаляються. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення і право на перенесення даних не можуть бути здійснені в судовому порядку після закінчення терміну зберігання.

Цілі обробки

Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати можливість Власнику надавати свої Послуги, а також в наступних цілях: Доступ до облікових записів в сторонніх сервісах і Аналітика.

Користувачі можуть знайти додаткову детальну інформацію про такі цілі обробки і про конкретні Персональних даних, що використовуються для досягнення кожної мети, у відповідних розділах цього документа.

Права доступу в мережі Facebook або Twitter, які запитує Додаток

Додаток може запитувати певні права доступу в мережі Facebook, що дозволяють виконувати дії з обліковим записом Користувача в мережі Facebook або Twitter і отримувати від неї інформацію, включаючи Персональні дані. завдяки цю послугу Додаток може підключатися до облікового запису Користувача в соціальній мережі Facebook, що надається компанією Facebook Inc.

Додаткова інформація про наступних правах доступу наводиться в документах Документація про права доступу в мережі Facebook і Правила забезпечення конфіденційності персональних даних в мережі Facebook .

Запрошуються наступні права доступу: Основні відомості та Управління сторінками.

Детальна інформація про обробку Персональних даних

Персональні дані збираються в для таких цілей і за допомогою наступних сервісів:

Права Користувачів

Користувачі можуть здійснювати певні права щодо своїх Даних, оброблених Власником.

Зокрема, Користувачі мають право здійснити наступні дії:

Відомості про право на заперечення проти обробки Даних

В тих випадках, коли Персональні дані обробляються в громадських інтересах, при виконанні офіційних повноважень, покладених на Власника, або з метою забезпечення законних інтересів, переслідуваних Власником, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, представивши в обгрунтування свого заперечення ту чи іншу підставу, пов'язане з їх конкретною ситуацією.

В той же час, Користувачі повинні знати, що, в разі обробки їх Персональних даних в цілях здійснення прямого маркетингу, Користувачі можуть в будь-який час заперечити проти такої обробки без подання будь-якого обгрунтування. Користувач може дізнатися, обробляє чи Власник Персональні дані з метою здійснення прямого маркетингу, ознайомившись з відповідними розділами цього документа.

Порядок здійснення зазначених прав

Будь-які запити, що стосуються здійснення прав Користувача, можна направляти Власнику, використовуючи контактні дані, наведені в цьому документі. ці запити можуть здійснюватися безкоштовно і будуть розглянуті Власником в найкоротший термін, що не перевищує одного місяці.

Додаткова інформація про збір та обробку Даних

Судові позови

Персональні дані Користувача можуть бути використані Власником в судовому процесі або на етапах, провідних до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що Додаток або супутні Сервіси використовувалися неналежним чином.
Користувач заявляє про свою обізнаності про те, що Власник може бути змушений повідомити Персональні дані на вимогу органів державної влади.

Додаткова інформація про Персональних даних Користувача

Крім інформації, що міститься в справжніх правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, Додаток може надавати Користувачеві за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних Послуг та Сервісів або збору і обробки Персональних даних.

Системні журнали і технічне обслуговування

З метою забезпечення роботи системи і її технічного обслуговування Додаток і будь-які сторонні сервіси можуть збирати файли, в яких реєструється, як Додаток взаємодіє з Користувачами (Системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (Зокрема, IP-адреса).

Інформація, відсутня в цих правилах

Додаткові відомості, що стосуються збору або обробки Персональних даних, можна в будь-який час вимагати від Власника. Дивіться контактні відомості, зазначені на початку цього документа.

Як обробляються запити «Не відстежувати»

Додаток не підтримує запити «Не відстежувати».
Щоб визначити, чи підтримує той чи інший використовуваний сторонній сервіс запити «Не відстежувати», відомості про акумулятор відповідно правилами забезпечення конфіденційності персональних даних.

Внесення змін до цих правила забезпечення конфіденційності персональних даних

Власник обумовлює за собою право в будь-який час вносити зміни в справжні правила забезпечення конфіденційності шляхом розміщення на даній сторінці повідомлення для Користувачів і, можливо, на інших сторінках, які включає в себе Додаток, і (або) - наскільки це можливо з технічної та юридичної точок зору - шляхом направлення повідомлення Користувачам з використанням будь-контактної інформації, доступної Власнику. настійно рекомендується часто перевіряти дану сторінку, звіряючись до дати останнього зміни, зазначеної внизу.

Якщо зміни зачіпають дії по обробці, що виконуються на підставі згоди Користувача, Власник повинен у разі необхідності отримати від Користувача нове згоду.

Визначення термінів і посилання на правові норми

Персональні дані (або Дані)

Будь-яка інформація, яка прямо, побічно або в зв'язку з іншою інформацією - в тому числі. персональним ідентифікаційним номером - забезпечує можливість виявлення або впізнаваність фізичного особи.

Данные об использовании (сетевых ресурсов)

Інформація, яку автоматично збирають Додаток або сторонні сервіси, які використовує Додаток), зокрема: IP-адреси або доменні імена комп'ютерів користувачів, які використовують Додаток, URI-адреси (Універсальні коди ресурсів), час звернення із запитом, спосіб звернення із запитом до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, вказує на статус відповіді сервера (Вдалий результат, помилка і т.д.), країна походження, характеристики веб-оглядача (браузера) і операційної системи, що використовуються Користувачем, різні відомості про час кожного відвідування (наприклад, час, проведений на кожній сторінці Додатки), і відомості про переміщення всередині Додатки з окремим зазначенням черговості відвідування сторінок, а також інші параметри операційної системи пристрою і (або) обчислювальної та інформаційної середовищі Користувача.

Користувач

Окреме особа, яка використовує Додаток, яке, якщо не вказано інше, збігається з Суб'єктом даних.

Суб'єкт даних

Фізична особа, якого стосуються Персональні дані.

Оброблювач даних (або Адміністратор даних)

Фізична або юридична особа, офіційний державний орган, агентство або інший орган, які обробляють персональні дані по дорученням контролера.

Контролер (або Власник) даних

Фізична або юридична особа, державний орган, відомство або інша особа, яка самостійно або спільно з іншими особами визначає призначення і засоби обробки Персональних даних, включаючи заходи безпеки, що стосуються того, як експлуатується і використовується Прикладна програма. Якщо не вказано інше, Контролером даних є Власник, т. е. обличчя, якому належить Додаток.

Додаток

Засіб, за допомогою якого здійснюються збір і обробка Персональних даних Користувача.

Послуга (або Сервіс)

Послуга, яку надає Додаток, описана у відповідних умовах (якщо такі є), а також на цьому сайті або в цьому додатку.

Європейський союз (або ЄС)

Якщо не вказано інше, всі зустрічаються в цьому документі посилання на Європейський союз включають всі існуючі в даний час країни-члени Європейського союзу і Європейської економічної зони.

Файли «cookie»

Невеликі набори даних, що зберігаються в пристрої Користувача.


Правова інформація

Справжнє заяву про конфіденційність підготовлено на основі положень різних законодавчих актів, в тому числі ст. 13/14 Постанови (ЄС) 2016/679 («Загальні положення про захист персональних даних »).

Якщо в цьому документі не вказано інше, то дія правил забезпечення конфіденційності персональних даних поширюється виключно на Додаток.